19,1 Alleluja - liturgiczna aklamacja (= chwalcie Jahwe) z ST (por. Tb 13,18 [LXX];

     Ps 111[110]-118[117] [->Ps 111[110],1]).