18,9-24 Cała scena jest symboliczna, szczegółów jej nie należy brać dosłownie.

        Por. Ez rozdz. 27n [->Ez 27,1].