17,8 Parodia przymiotów Bożych z Ap 1,4, a także zmartwychwstania Chrystusa

     (Ap 1,17; Ap 2,8). Punktem wyjścia mogą być dzieje Rzymu w I w., zwłaszcza

     legenda o powrocie Nerona na czele Partów celem zniszczenia Rzymu.