17,3 Bogini Roma dosiada Bestii, znanej już z Ap 13,1, symbolu całego mocarstwa.