17,17 Sens: szatan niszczy swe narzędzia,

      a dzieje się to według odwiecznych planów Bożych.