17,16 Bunt wasalów spowoduje zagładę stolicy: po raz pierwszy proroctwo to spełniło

      się na Rzymie spustoszonym w V w. przez hordy barbarzyńskie.