17,10 Nie ma dotąd zgody co do sposobu liczenia władców Rzymu: najprawdopodobniej

      pierwszym jest Juliusz Cezar, szóstym Nero, ósmym Domicjan.

      Zresztą Rzym stanowi tu tylko typ powtarzających się w dziejach mocarstw

      walczących z Kościołem.