17,1 Prorocy tak określali miasta - ośrodki bałwochwalstwa, które jest "nierządem" z bogami

     Iz 23,16n; Na 3,4) (np. Ez rozdz. 16 [->Ez 16,1];

     Wielką zaś Nierządnicą był w oczach św. Jana Rzym pogański, zarówno stolica

     cezaryzmu, jak i siedlisko zepsucia moralnego, a po Rzymie - mocarstwa

     prześladujące Kościół. Ez rozdz. 23 [->Ez 23,1]).