16,16 Symboliczne miejsce światowej klęski wrogów Boga (por. Sdz 5,19; 2 Krl 9,27;

      2 Krl 23,29; Za 12,11).