16,15 Wiersz ten, przerywający kontekst, został tu umieszczony zapewne przez

      późniejszego redaktora. Por. Ap 3,3n.18.