16,13 "Fałszywy Prorok", czyli Bestia druga (Ap 13,11; Ap 19,20; Ap 20,10);

      "ropuchy" symbolizują gadatliwą propagandę szatańską.