16,12 Nawiązanie do przejścia przez Morze Czerwone i Jordan.