15,7  Klęski żywiołowe są w ręku cheruba rządzącego światem materii. Por. Ap 4,6