15,2  Ogień każe myśleć o gniewie Bożym, nadto przypomina Morze Czerwone Por. Ap 4,6.

     i Wyjście z Egiptu. 15,3 Wj 15,1-19; Pwt 32,1-43.