14,8 Jak u proroków symbol mocarstwa wrogiego Bogu, tutaj w pierwszym rzędzie - Rzymu

     (Iz 21,9; Jr 51,8; Dn 4,27) (por. Ap rozdz. 17n [->Ap 17,1]).