14,4 Dziewiczym jest Kościół w swej wierności dla Chrystusa, tak jak odstępstwo

     określa Pismo święte mianem cudzołóstwa (zob. Ap 2,20).

     Zarówno męczeństwo (Ap 7,14), jak i dziewictwo charakteryzuje chrześcijan,

     oczywiście w niejednakowym stopniu.