14,20 Liczba symbolizuje ogólnoświatowe rozmiary klęski wrogów Boga. Por. Ap 19,15.