14,14-20 Alegoria Sądu Ostatecznego. "Żniwo" dotyczy zbawionych (por. Mt 9,37n;

         Mt 13,30.39; Mk 4,29; Łk 10,2; J 4,35-38), deptanie zaś tłoczni po obraniu

         "winorośli ziemi" - potępienie (por. Iz 63,2-6; Jl 4,13).

         Sędzią jest Mesjasz (por. Dn 7,13).