14,13 Zbawieni dostępują nagrody za czyny "już teraz", tzn. przed paruzją

      (por. Łk 16,22; Łk 23,43; 2 Kor 5,6-10; Flp 1,21nn).