14,1-5 Obraz niebiańskiej świętości Kościoła na ziemi.