13,18 Zagadkowej liczby imienia (tj. sumy wartości cyfrowej liter)

      dotąd nie odszyfrowano jednoznacznie.

      Adresatom Apokalipsy wyjaśniał ją urzędowy lektor podczas nabożeństwa.

      Najbliższe prawdy rozwiązanie to: "Cezar Nero" czy "Cezar - nowy bóg",

      lub jako trzy szóstki - wcielone zaprzeczenie niedoskonałości.