13,1 Por. Ap 11,7. Pierwszym narzędziem szatana do walki z Kościołem jest bałwochwalcze

     mocarstwo doczesne (por. Dn 7,3-11.21.25). W oczach św. Jana pierwszym jego wcieleniem był

     pogański Rzym, nadający swym władcom "imiona bluźniercze" w postaci tytułów boskich.