12,7 "Walka" - w jeden obraz ujęte wszystkie napaści

     i porażki złych duchów od początku do końca świata;

     "Michał" - archanioł, rzecznik ludu Bożego (Dn 10,13.21).