12,5 Ps 2,9. Mesjasz jest niedostępny dla napaści szatana.

     Tajemnica wniebowstąpienia ujęta w perspektywie dziejów

     Mistycznego Ciała Chrystusa.