12,14nn Mimo tych ataków Kościół jako całość ma w ciągu doczesności (por. Ap 11,2n;

        Ap 12,6; Ap 13,5) zapewnioną opiekę Bożą - jest również nietykalny

        w najgłębszej swej istocie.