11,8 Jest to "Jeruzalem, które zabija proroków" (Mt 23,37).