11,7 Symbol doczesnej potęgi wrogiej Bogu i Kościołowi (zob. Ap 13,1), inspirowanej

     przez piekło. Chwilowo jej zwycięstwo polega na odebraniu życia Świadkom.