11,3-6 Dwaj Świadkowie to symbol apostołów Chrystusa, rekrutujących się spośród

       hierarchii i laikatu, wzorowany na wielu postaciach ST (Wj 7,17-20; 1 Krl 17,1;

       2 Krl 1,10.12; Jr 5,14a; Za 4,3.11-14).

       Działalność ich trwa przez całą doczesność (zob. Ap 11,2.11).