11,2 "Dziedziniec" - to odrzucona Synagoga; "czterdzieści dwa miesiące"

     = trzy i pół roku = 1260 dni - symbol doczesności z jej próbami.

     Por. Ap 11,3; Ap 12,6; Ap 13,5 Por. też Ap 17,12nn.