11,1 Rozdział 11 zawiera teologię katastrofy, jaką dla Izraela stanowiło zburzenie

     Jerozolimy w roku 70; "zmierz" - symboliczna czynność mierzenia oznacza

     zachowanie "Świątyni Bożej" - Kościoła (por. Ez 40,3; 1 Kor 3,16n; 2 Kor 6,16;

     Ef 2,21) od przyszłych nieszczęść.