10,6 "W nim jest" - Dn 12,7; "zwłoki" z karą (por. Ap 6,10n).