10,2  Oznacza niewielką liczbę faktów, ujawnionych i zrozumiałych. Por. Ez 2,9n.

     (odwrotnie: Ap 5,1).