1,7 Chrystus-Sędzia spełni proroctwo Dn 7,13; Za 12,10.14,

    wywołując wyrzuty sumienia u winowajców.