1,4 "Który... przychodzi" - Bóg objawiony (por. Wj 3,14), zbliżający się na sąd;

    "Siedmiu Duchów": siedmioraki w darach Duch Święty.

    Inni widzą tu siedmiu archaniołów.