1,19 Zapowiedź dwu części dzieła: "to, co jest", odnosi się do listów do siedmiu

     Kościołów; "co potem musi się stać" - to część prorocka.