1,13-16 Uwielbiony Chrystus, odmalowany rysami zapożyczonymi z Dn 7,9.13; Dn 10,5n

     i Ez 43,2, ukazuje się jako król, arcykapłan, sędzia i władca Kościoła.