1,11 Siedem dobrze Apostołowi znanych Kościołów lokalnych, leżących na drodze

     okrążającej najludniejsze okolice Azji Mniejszej. W symbolicznej tej siódemce

     należy widzieć Kościół powszechny wszystkich czasów.