1,1 Wyroki Boże spełnią się niezawodnie (por. Dn 2,28) i to - z punktu widzenia

    Bożego (por. 2 P 3,8) już niebawem.